“Leden leren veel meer bij tijdens het delen van ervaringen onder elkaar, dan door het lezen van zaken op ons ledennet”

zondag 01 december 2019

Artikel door Josefien D'Haene

OVED, het Overlegplatform voor Energiedeskundigen, focust heel sterk op niche-opleidingen voor EPC- deskundigen en EPB-verslaggevers. Naast de standaard opleidingen en workshops biedt OVED sinds enkele jaren OVEDPlus-sessies aan per regio. Dit zijn zeer gewaardeerde lerende netwerken onder de leden, die een zevental keer per jaar samenkomen.

IMG_4659.JPGDe OVEDPlussers, het is intussen een categorie apart onder de OVED-leden. Het zijn zeven groepen van zo’n twintigtal leden die zich geëngageerd hebben om zo’n zeven keer per jaar samen te komen en ervaring en kennis uit te wisselen rond een bepaald thema. Eline D’hooge, coördinator van OVED: “De lerende netwerken zijn oorspronkelijk gestart uit de gesubsidieerde peterschapsprojecten van het Agentschap Ondernemen. Die peterschapsprojecten draaiden vooral rond ondernemerschap en soft skills. Toen merkten we al dat er tijdens de pauze onder elkaar inhoudelijke vragen gesteld werden en uitwisseling gebeurde. Het is dan ook een zeer kennisintensief beroep waarbij de regelgeving continu verandert.” Een logische opvolging werd verzekerd met de OVEDPlus-sessies waarbij men telkens een update van nieuwe regelgeving van een kwartier geeft om vervolgens in groep rond één thema of vraag verder te discussiëren.

“Uiteraard is het belangrijk om wat in één groep gezegd wordt en ook relevant is voor de ander te gaan kruisbestuiven.”

Geëngageerde leden

Op deze manier is er een groep van zeer geëngageerde leden gecreëerd die maar al te graag bijdragen aan andere activiteiten van OVED en hun kennis ook delen met de grotere groep. Eline: “Uiteraard is het belangrijk om wat in één groep gezegd wordt en ook relevant is voor de ander te gaan kruisbestuiven. Dat proberen we te doen via onze Trello-platformen waar we met vraag en antwoord werken. Verder delen we belangrijke take-aways via ons kenniscentrum en delen we bepaalde dingen ook met niet-leden via onze brede nieuwsbrief in een wist-je-dat’je. Ik probeer zelf zo vaak mogelijk persoonlijk aanwezig te zijn om die kruisbestuiving mogelijk te maken. Maar er is ook een peter per groep, die mee de inhoud coördineert en opvolging garandeert.”

Op het jaarlijkse congres delen de OVEDPlus-peters en -meters hun belangrijkste bevinding(en) in een quizvraag die ze de zaal mogen voorleggen. “We staan ervan versteld hoe weinig leden die vragen dikwijls juist beantwoorden. Dat toont wel weer aan hoe verrijkend en diepgaand die OVEDPlus sessies wel zijn. 80 à 90% van de OVEDPlus deelnemers schrijft zich ook telkens opnieuw in voor het komende jaar. Dus die wisselwerking tijdens de groepen wordt als zeer positief bestempeld. Ze zeggen: ‘we leren veel meer bij op zo’n avond, dan dat we elke avond mails opvolgen en op het extranet rondsnuffelen’.”, aldus Eline.

Erkenning voor permanente vorming

OVED heeft van het VEA, Vlaams Energieagentschap, een erkenning gekregen voor bijscholing voor zowel EPB als EPC. “Dat zorgt ervoor dat we een extra instroom voor opleidingen hebben. Als je erkend wordt publiceert het VEA ook een lijst van erkende opleidingen op hun website, waardoor ze bij ons terecht kunnen komen.”

“Maar die erkenning maakt het administratief ook wel heel zwaar. Per opleiding moeten we een aanvraag van erkenning doen, extra informatie aanleveren, CV’s van lesgevers bezorgen om het programma te staven, … Eens de opleiding goedgekeurd werd en doorgegaan is moeten de deelnemerslijsten opgeladen worden. Wijzigingen moeten gecommuniceerd worden, want niemand mag uren permanente vorming verdienen die ze niet gevolgd hebben. En zo gaat dat door. Naar het einde van het jaar toe merken we jammer genoeg ook dat er deelnemers zijn die inschrijven omdat ze hun uren permanente vorming nog niet gevolgd hebben en er vaak heel ongeïnteresseerd bijzitten. Dat is niet dankbaar voor onze lesgevers.”

“De doorstroom van vragen of input uit opleidingen naar onze belangenverdediging is uniek ten opzichte van andere organisaties.”

OVED onderscheidt zich

De lijst van erkende opleidingen op de site van het VEA is ook zeer lang. OVED kent behoorlijk veel concurrentie. Eline: “We proberen ons te onderscheiden door op nichethema’s in te spelen binnen EPC en EPB. Langs de andere kant willen we niet dat onze leden met oogkleppen opzitten en enkel daarop gefocust zijn, maar ook af en toe een ruimere sessie inplannen. Dat voorzien we ook in onze OVEDPlus-trajecten. Dat onderscheidt ons toch wel van architectenverenigingen of van Pixii, Kennisplatform Energieneutraal Bouwen. Er zijn zeker nog nichegeriche opleidingen binnen onze sector, maar wij onderscheiden ons nog verder in het feit dat onze lesgevers veel praktijkervaring moeten hebben. We voorzien ook altijd een opfrissing van de theorie voor dat er ingegaan wordt op concrete cases en oefeningen in de software. Maar het allerbelangrijkste onderscheid maken we toch door de opvolging van openstaande vragen, tijdens de les en achteraf. Als onze lesgevers of wij zelf geen antwoord kunnen bieden gaan we ten rade bij het VEA. De doorstroom van vragen of input uit opleidingen naar onze belangenverdediging is denk ik ook wel uniek ten opzichte van andere organisaties.”

Themabepaling

Om de opleidingenagenda te bepalen vraagt OVED de leden hun input. “Dat komt standaard niet uit de evaluatieformulieren, maar gewoon uit de gesprekken die we hebben met leden of uit brainstormsessies tijdens OVEDPlus-sessies. Toch proberen we ons niet blind te staren op de thema’s die aangereikt worden tijdens die sessies omdat we merken dat de behoeftes van die zeer geëngageerde leden vaak niet gelijk lopen met de leden die enkel de losse opleidingen volgen. De OVEDPlussers hebben vaak al veel meer bagage van de jaren voordien. Dus het is soms zoeken wat voor wie werkt. Daarom gaan we ook de piste bewandelen van junior en advanced sessies vanaf 2020.”

OVED is het overlegplatform voor energiedeskundigen en telt ongeveer 350 leden/bedrijven die meer dan 1500 energieprofessionals vertegenwoordigen. OVED zorgt voor belangenbehartiging, informatieverstrekking en permanente vorming voor haar leden (EPB-verslaggevers en energiedeskundigen (EPC)).

EPB = EnergiePrestatie en Binnenklimaat
EPC = EnergiePrestatieCertificaat

www.oved.be

« Terug