Het werken voor een beroepsorganisatie is bijzonder omdat de nadruk op mensen ligt, niet op cijfers

dinsdag 30 juni 2020

Artikel door Josefien D'Haene

Annelies De Greef is HR Business Partner bij APB, de Algemene Pharmaceutische Bond. In februari behaalde APB als eerste Belgische beroepsfederatie het label Great Place to Work. Reden genoeg om ons oor te luisteren te leggen bij Annelies over hoe APB haar HR-beleid aanpakt en wat haar job inhoudt.

DSC_1421_Annelies_APB.jpgAls nationale federatie van de 4.200 zelfstandige apotheken in ons land heeft APB verschillende diensten die de apotheker ondersteunt in de uitvoering van zijn/haar beroep en voert belangenbehartiging en promotie van het beroep. APB telt 115 werknemers in loondienst.

De eerste persoon met wie een nieuwe (potentiële) werknemer bij APB in contact komt is Annelies De Greef. “Ik volg werknemers vanaf het eerste contact met APB bij het inzenden van de CV’s, sollicitatiegesprekken, … tot het einde van hun carrière bij ons op. Dat zorgt ervoor dat ik een zeer gevarieerde job heb. Vanuit de HR staan wij in nauw contact met de verschillende diensthoofden en hun teams om de juiste keuzes te kunnen maken”, geeft Annelies aan.

APB, a Great Place to Work

In februari 2020 behaalde APB het label Great Place to Work. Dat wil zeggen dat het Great Place to Work Institute een audit gedaan heeft om na te gaan of je als werkgever een plek creëert waar je vertrouwen hebt in de mensen voor wie je werkt, trots bent op wat je doet en plezier beleeft met je collega’s. “Binnen HR hadden we al een tijdje het gevoel dat we voor sommige dingen goed bezig waren, maar dat is moeilijk te meten. Zo kregen we het idee om mee te doen aan Great Place to Work. We hebben dat vorig jaar verwerkt in onze CAO 90 (loonbonus), waardoor we ervoor zorgden dat alle werknemers zouden participeren.”

Het streven naar het label had grotendeels te maken met het zoeken naar bevestiging. “De feedback van een objectieve partner is welgekomen, zo weten we wat we goed doen en wat beter kan. Het heeft natuurlijk ook te maken met de prestige dat we met dat label kunnen pronken, we delen het met oprechte fierheid voor het werk dat we dagelijks doen en soms een beetje ondergewaardeerd wordt.”

Om het label te behalen doorliep APB verschillende fases. Annelies vertelt: “In een eerste fase hebben we workshops georganiseerd rond thema’s als ‘De apotheker van de toekomst’, Stay or Move (over de plannen voor een nieuw gebouw voor APB), hoe wordt aan bedanking gedaan, … We zorgden ervoor dat de ingeschrevenen voor de workshops van verschillende diensten gemixt zaten in verschillende groepjes. Het was zeer boeiend om te horen hoe mensen van verschillende diensten dachten over een bepaald onderwerp. Vervolgens was er de enquête van Great Place to Work zelf rond elementen als geloofwaardigheid, respect, eerlijkheid, trots en kameraadschap, die door de werknemers ingevuld werd. En als derde fase stelden we vanuit HR een rapport op waarin we alles omschreven wat we doen in HR, voor een stuk ook gevoed uit de resultaten van die workshops.”

Fierheid, plezier en vertrouwen

“APB-werknemers vinden hun werk belangrijk en voelen het niet zomaar aan als een job, iedereen voelt het aan als een bijdrage aan de samenleving en de gezondheid van elke Belg. Ook al komen niet alle werknemers dagelijks in contact met onze leden, de apothekers, we weten maar al te goed voor wie we het doen. Die fierheid kwam in de enquête als sterk punt naar voor. We investeren ook veel in het welbevinden van onze mensen, waardoor er veel belang gehecht wordt aan het plezier beleven in je job en op de werkplek. Bij de start van de Corona-lockdown hebben we bijvoorbeeld naar iedereen een pakketje gestuurd met klein kantoorgerief, handgel én … wc-papier. Dat werd dan ook ontelbare keren op sociale media gedeeld. Dat geeft aan dat de sfeer goed zit en humor belangrijk is. Bovendien geven we onze mensen ook de ruimte om hun agenda en werk zelf in te vullen zoals het hen past. Het werk moet goed gedaan worden, maar hoe dat precies gebeurt daar laten we hen de ruimte voor in het voorziene kader. De dimensie vertrouwen is een moeilijkere, dat is iets dat moet groeien. Er is vertrouwen, maar dat is zeer persoons- en situatiegebonden.”

Verschillende diensten op één lijn krijgen

Bij APB werken mensen met diverse profielen en achtergronden, laboranten, juristen, HR, communicatiemedewerkers, … Hen allen op één lijn krijgen is een voortdurend streven, waar APB aan werkt door bijvoorbeeld hen kennis te laten maken met elkaar tijdens workshops, interne opleidingen, etc. “Dat blijft een werkpunt, ervoor zorgen dat iedereen contact heeft met elkaar. Daarnaast werken we hard aan een eenduidige communicatie. We werken aan zoveel verschillende projecten met hun eigen verhaal en doel, waardoor het voor de werknemers niet altijd meer duidelijk is. We willen hier eenduidig over communiceren, zodat het politieke en operationele meer op elkaar afgestemd zijn en met elkaar verbonden zijn”, aldus Annelies.

Medewerkers die willen mee evolueren en out of the box denken

Bij het zoeken naar nieuwe medewerkers wordt er bij APB in de eerste plaats vooral gekeken of er een match is met de waarden van de organisatie. “We zoeken mensen die passen binnen het team en willen blijven evolueren ten dienste van een beroep dat aan het veranderen is. We weten wat het vandaag is, maar wat de toekomst brengt voor apothekers weten we niet. We zoeken echt wel mensen die bereid zijn mee verder én out of the box te denken.”

Werkgeluk haal ik vooral uit: het feit dat mensen mij voldoende vertrouwen om mij -soms heel persoonlijke- problemen te vertellen en dan samen op zoek te gaan naar een oplossing. Niets voelt beter aan dan te weten dat je iemand geholpen hebt en ervoor gezorgd het dat iemand zich terug goed voelt.

Ik vind het meest inspiratie voor mijn job: in gesprekken met collega’s, familie, (pendel)-vrienden, … Nieuwe ideeën ontstaan in de dagdagelijkse omgang met mijn omgeving.

Het moeilijkste aan mijn job vind ik: dat we als HR-medewerker tussen de werknemer en directie instaan. We moeten de boodschappen langs beide kanten overbrengen en dat is niet altijd even evident.Soms moet je mededelingen doen die niet leuk zijn en moet je kunnen incasseren. Wij beschikken doorgaans ook over meer informatie dan we met de werknemer óf werkgever kunnen delen.

Een uitdaging voor verenigingsprofessionals is volgens mij: proberen het familiale gevoel te behouden en niet te willen zwichten voor het té professioneel aanpakken van alles, door overal regels aan te koppelen. Dan geraak je een stuk van je creativiteit kwijt. En het blijven streven naar een duidelijke visie die voor iedereen duidelijk is.  

Het werken voor een beroepsorganisatie is voor mij bijzonder: omdat de nadruk op de mensen ligt en niet op de cijfers. Er moet natuurlijk geld binnenkomen, maar er is niet zo’n immense druk om een bepaald omzetcijfer te halen. Wij werken voor een gemeenschappelijk doel: de gezondheid van elke Belg.

« Terug