Netwerk Lokaal Sportbeleid doet een oproep voor een Werkgroep Beleid

16 feb. 2023

Netwerk Lokaal Sportbeleid.png

Met de verkiezingen in 2024 en nadien de opmaak van de nieuwe meerjarenplannen in zicht wil Netwerk Lokaal Sportbeleid inspiratie bieden om een (nog) sterker lokaal sportbeleid op de beleidsagenda te plaatsen.

Daarom richten ze een tijdelijke werkgroep Beleid op. Met de leden van deze werkgroep werken ze tijdens het voorjaar van 2023 in eerste instantie aan een update van de “Bouwstenen van het lokaal sportbeleid”. Tussen nu en mei 2023 zullen er een aantal feedbackmomenten plaatsvinden. Ze verkiezen om dit overwegend online te organiseren zodat het vlot inpasbaar is in ieders agenda, maar in overleg met de werkgroepleden kunnen ze ook schakelen naar fysiek overleg.

Zie hier de oproep die Netwerk Lokaal Sportbeleid online plaatste.

Tags: