Uit de bestuurskamer

8/02/2021 13:34

Inspirerende nota van Etion over efficiëntie in de bestuurskamer: "Een raad van bestuur is een complex sociaal systeem, waarvan de dynamiek niet alleen bepaald wordt door systeemvereisten, die voortkomen uit wetgeving, reglementen en statuten, maar ook in belangrijke mate door elementen van groepsdynamiek en persoonlijke input."

Etion nota 'Naar een efficiënte raad van bestuur'

Vanuit BSAE bekijken we dat ook vanuit de rol van de verenigingsprofessional die in direct contact staat met de bestuurders - dubbel complex dus...Op 18 maart  organiseert BSAE de E-Masterclass 'Bestuurder: lust of last voor de verenigingsprofessional?'.

« Terug