Over BSAE E-Masterclass: Mededingingsrecht en ledenorganisaties: een uitdagende relatie!

BSAE E-Masterclass: Mededingingsrecht en ledenorganisaties: een uitdagende relatie!

Wie mededinging zegt, denkt meestal aan kartelvormig en prijsafspraken tussen multinationals die her en der in het nieuws komen. Maar het mededingingsrecht heeft een directe impact op elke ontmoeting tussen concurrenten. En laat beroepsverenigingen en sectororganisaties nu bij uitstek zo’n ontmoetingsplaats zijn. Voldoende reden om daar vanuit BSAE bij stil te staan met deze BSAE-masterclass met advocaat en expert Pieter Paepe.

We stellen vast dat ledenorganisaties soms een vals gevoel van veiligheid geven door leden samen te brengen om heel wat ‘gemeenschappelijke’ zaken te bespreken. Vanuit het perspectief van het mededingingsrecht zien we dat het niet altijd duidelijk is wat mag en wat niet mag. Denk bijvoorbeeld aan een benchmark over verkochte producten en diensten, het bespreken van een ‘afwijkende’ aanbesteding, het bespreken en uitwisselen van bepaalde informatie, het vastleggen van strenge voorwaarden binnen een gedragscode, het uitsluiten van deelname van leden aan een specifieke werkgroep…

En soms sijpelt het met de beste bedoelingen binnen: laten we samen afspraken maken om Coronacrisis door te komen, of we zullen onder het motto van sustainability (duurzaamheid) onze aanpak op elkaar afstemmen of ook – en dat is dan ingegeven door nieuwe trends binnen ledenorganisaties (vereniging 3.0) – laten we met de meest actieve leden het verschil maken binnen de sector door nieuwe innovatieve, maar ook exclusieve partnerships aan te gaan. Bij elk van deze onderwerpen speelt het mededingingsrecht een rol.

Voldoende stof om over na te denken, vanuit de juridische omkadering die aan de basis ligt, maar ook vanuit de dagelijkse praktijk van ledenorganisaties. Niet zozeer om verenigingsprofessionals af te schrikken, maar om te sensibiliseren en vooral om samen na te denken over hoe er op een juridisch correcte manier toegevoegde waarde kan gecreëerd worden vanuit de ledenorganisatie naar de leden toe.

Wat neem je mee als verenigingsprofessional:

  • Het juridische kader en de belangrijkste principes en aandachtspunten, toegespitst op ledenorganisaties
  • Concrete tips om het mededingingsrecht in de praktijk te ‘managen’
  • Voorbeelden van wat wel en wat niet mag (cf. de hierboven geschetste uitdagingen)
  • Concrete ervaringen van deelnemers aan de sessie

Expert

Pieter Paepe is advocaat aan de balie te Brussel, partner bij het advocatenkantoor Astrea en gespecialiseerd in het mededingingsrecht.

Praktische info

Wanneer?  Dinsdag 22 juni 2021 – van 10u30 tot 12u00

Waar? Online meeting via ZOOM

Prijzen?

  • 155 euro (excl. btw)
  • 125 euro (excl. btw) voor BSAE-leden

Business vector created by freepik

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.