Over De financiële gezondheid van vzw's en stichtingen (door UGENT faculteit Economie en Bedrijfskunde)

De financiële gezondheid van vzw's en stichtingen (door UGENT faculteit Economie en Bedrijfskunde)

BSAE-leden genieten een uitzonderingsprijs op een selectie van opleidingen in het kader van Levenslang Leren aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UGENT. BSAE-leden ontvangen 10% korting op het inschrijvingsgeld. In het winkelmandje vinkt u als BSAE lid 'uitzonderingsprijs' aan en selecteert “BSAE-lid” in het menu om de korting te verrekenen.”

Vzw's en stichtingen worden in eerste instantie opgericht om bepaald maatschappelijke doelstellingen na te streven. Winst maken mag bij vzw's en stichtingen geen doel op zich zijn. Maar koken kost geld. Hoe goed een vzw of stichting haar maatschappelijke doelstellingen ook bereikt, haar uiteindelijk leefbaarheid (continuïteit) zal bepaald worden door haar financiën.

Programma

Tijdens deze opleiding worden aan de deelnemers een aantal technieken en een uitgebreide set van paramaters en ratio’s aangereikt die hen in staat moeten stellen de algemene financiële toestand van hun instelling beter te kunnen inschatten zowel op korte als lange termijn.

Vooreerst zullen enkele klassieke technieken (bv. kasstroomanalyse, horizontale analyse, verticale analyse), parameters (bv. cashflow, EBITDA, nettobedrijfskapitaal, autofinancieringsmarge, …) en ratio’s (liquiditeitsratio’s, solvabiliteitsratio’, …) worden besproken zoals deze ook gekend zijn in de vennootschapswereld. De beoordeling van de financiële toestand van een vzw of stichting verschilt echter in bepaalde opzichten fundamenteel van vennootschappen. Daarom worden er bij de bespreking van deze technieken, waar nodig, kanttekeningen gemaakt omtrent hun toepasbaarheid/interpretatie in de context van vzw's en stichtingen.

Daarnaast besteedt de opleiding ook aandacht aan een aantal parameters en ratio’s die specifiek zijn voor vzw's en stichtingen (bv. subsidieafhankelijkheid) en wordt ingegaan op het thema reservevorming.

Tijdens de opleiding wordt de nodige tijd voorzien om de deelnemers toe te laten deze technieken, knipperlichten en ratio’s toe te passen en te interpreteren voor hun eigen organisatie.

Praktisch

De deelnamekost bedraagt € 295,00 (vrijgesteld van BTW) per persoon, inclusief documentatie, en in geval van on campus, broodjeslunch en koffiepauzes.

Voor BSAE leden wordt een korting van 10% op de deelnamekost voorzien. Deze korting wordt toegepast in het winkelmandje.

Indien de omstandigheden het toelaten wordt deze opleiding georganiseerd in de gebouwen van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van 9u tot 16u. Mocht door omstandigheden het niet mogelijk zijn deze opleiding on campus te organiseren, gaat de opleiding online door via MS Teams.

Docent

Dhr. Christophe Vanhee is als senior wetenschappelijk medewerker verbonden is aan de vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit van de Universiteit Gent.Hij is medeauteur van het Vzw-jaarrekeningzakboekje (Kluwer, ISBN 978 90 4654 059 6), auteur van diverse artikels in de nieuwsbrief 'VZW Actueel' (Larcier Business) en heeft ondertussen in het kader van diverse onderzoeks- en adviesprojecten een ruime ervaring opgebouwd in de vzw-sector.

Inschrijven voor de opleiding op 30 juni kan hier.

Deze opleiding telt mee voor 6 punten voor de CAP-certificatie. Een verenigingsprofessional die 12 punten per jaar behaalt mag zichCertified Association Professional noemen.

Photo by Mathieu Stern on Unsplash

Deel met anderen