Over Update seminarie: Boekhoudkundige aspecten bij vzw's en stichtingen (door UGENT faculteit Economie en Bedrijfskunde)

Update seminarie: Boekhoudkundige aspecten bij vzw's en stichtingen (door UGENT faculteit Economie en Bedrijfskunde)

BSAE-leden genieten een uitzonderingsprijs op een selectie van opleidingen in het kader van Levenslang Leren aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UGENT. BSAE-leden ontvangen 10% korting op het inschrijvingsgeld. In het winkelmandje vinkt u als BSAE lid 'uitzonderingsprijs' aan en selecteert “BSAE-lid” in het menu om de korting te verrekenen.”

Het boekhoud- en jaarrekeningenrecht voor vzw's en stichtingen is geen statisch gegeven maar is voortdurend in beweging. Tijdens dit seminarie wordt een overzicht gegeven van de meest recente ontwikkelingen en actuele topics in het boekhoud- en jaarrekeningrecht voor vzw's en stichtingen. Vooreerst wordt kort stilgestaan bij eventuele wijzigingen aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op boekhoudrechterlijk en jaarrekeningrechterlijk vlak. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van, en waar nodig dieper ingegaan op, de voor vzw's en stichtingen relevante en meest recentste adviezen en individuele beslissingen inzake boekhoudrecht van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (periode juli 2021 – juni 2022). Na deze opleiding bent u weer mee met de boekhoudkundige actualiteit voor vzw’s en stichtingen.

Voor wie?

Deze opleiding richt zich vooreerst tot medewerkers van de financiële diensten van vzw's of stichtingen. Daarnaast is deze opleiding ook bedoeld voor de beroepsbeoefenaars (accountants en bedrijfsrevisoren) en medewerkers van toezichts- en subsidiërende overheden die mee willen zijn met de laatste ontwikkelingen op boekhoudvlak bij vzw’s en stichtingen.

Programma

Om voldoende tijd te kunnen voorzien voor vragen, ervaringsuitwisseling en intervisie wordt het maximum aantal deelnemers voor deze opleiding beperkt tot 15.

Praktisch

De deelnamekost bedraagt € 175,00 euro (vrijgesteld van BTW) per persoon, inclusief documentatie. Het betreft een online opleiding via MS Teams.

Voor BSAE leden wordt een korting van 10% op de deelnamekost voorzien. Deze korting wordt toegepast in het winkelmandje.

Docent

De opleiding wordt gedoceerd door dhr. Christophe Vanhee, die als wetenschappelijk medewerker verbonden is aan de vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit van de Universiteit Gent. Dhr. Christophe Vanhee is medeauteur van het Vzw-jaarrekeningzakboekje (Kluwer, ISBN 978 90 4654 059 6) en auteur van diverse artikels in de nieuwsbrief 'VZW Actueel' (Larcier Business) en heeft ondertussen in het kader van diverse onderzoeks- en adviesprojecten een ruime ervaring opgebouwd in de vzw-sector.

Inschrijven voor de online opleiding op 23 juni van 09u00 tot 12u30 kan hier.

Deze opleiding telt mee voor 3 punten voor de CAP-certificatie. Een verenigingsprofessional die 12 punten per jaar behaalt mag zich Certified Association Professional noemen.

Photo by Mathieu Stern on Unsplash

Deel met anderen