Over Belangenbehartiging met case (Masterclass)

Belangenbehartiging met case (Masterclass)

Een strategisch perspectief op belangenbehartiging bij ledenorganisaties

Belangenbehartiging of lobby is voor veel ledenorganisaties een kerntaak.

Op het gepaste moment het dossier dat een absolute prioriteit is voor je achterban in de politieke schijnwerpers plaatsen, en in samenwerking met de juiste stakeholders het politiek beleid en publiek debat hierover vormgeven. Dat is de essentie van lobby of belangenvertegenwoordiging. Traditioneel wordt dit binnen een ledenorganisatie opgenomen door een lobbyist, of het nu de voorzitter, een actieve bestuurder, een interne medewerker of een externe Public Affairs-professional is.

Maar hoe kan je meer strategisch beleidsdossiers prioriteren, en je achterban meenemen in dit proces? En vervolgens een gepaste lobby-strategie ontwikkelen, en de juiste afwegingen maken tussen activiteiten voor en achter de schermen? En hoe kan je tot slot de impact van je organisatie beter in kaart brengen en evalueren?

Tijdens deze Masterclass gaan we in op deze vraagstukken, die dagelijks op de agenda staan van de ledenorganisaties. We koppelen hierbij wetenschappelijke inzichten aan praktijkervaringen. Zo zullen Bert Fraussen en Vickie Dekocker inzichten uit recent onderzoek verbinden met concrete praktijkervaringen, en gaan de deelnemers onder hun deskundige begeleiding aan de slag met een beleidsdossier dat momenteel speelt binnen hun eigen organisatie. Op deze manier levert deze Masterclass concrete inzichten en acties op om belangrijke beleidsdossiers meer effectief te prioriteren en te realiseren.

bert_fraussenBert Fraussen is als assistent-professor verbonden aan de Universiteit van Leiden, en werkte eerder aan de Australian National University en de Universiteit Antwerpen. De onderzoeksagenda van Bert focust op belangenvertegenwoordiging en lobbying op nationaal en Europees niveau, alsook hoe beleidsmakers maatschappelijke stakeholders op een effectieve en inclusieve manier kunnen betrekken bij beleidsvorming. Hij geeft naast universitair onderwijs over public affairs ook regelmatig workshop & masterclasses voor belangenbehartigers, en is mede-initiatiefnemer van de Nacht van de Lobbyist in Nederland.

VickieDeKocker (002)Ook dit jaar brengen we wetenschap en achtergrond samen met wat praktijk… Vickie Dekocker is de gastspreker tijdens deze sessie. Vickie is Senior Expert Onderwijs-arbeidsmarkt en beleidsadviseur over dit onderwerp bij Agoria, de federatie van de technologie-industrie. Ze promoveerde aan de KU Leuven en is gasthoogleraar Sociologie van de arbeid. Ze is co-auteur van het boek 'Duaal leren' en 'Naar een nieuw sociaal contract in de 21ste eeuw'.

Praktische info

Wanneer? Dinsdag 30 mei, van 10u00 tot 16u00 (lunchpauze inbegrepen)
Waar? In Gentbrugge, bedrijvencentrum De Punt, Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge

Prijzen?

Dit is iets voor mij! Ik doe mee en schrijf me nu in:

  • 295 euro voor leden BSAE en collega's
  • 395 euro

Prijzen excl. BTW

Deze opleiding telt mee voor 5 punten voor de CAP-certificatie. Een verenigingsprofessional die 12 punten per jaar behaalt mag zich Certified Association Professional noemen.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
BSAE-leden € 295,00
Niet-BSAE-leden € 395,00