Architecten op één lijn voor meer ondernemersvrijheid in wet Laruelle

10 jul. 2023

Dankzij de gezamenlijke inspanningen van NAV, de Orde van Architecten, UWA (L’Union Wallonne des Architectes) en de G30 is er een consensus bereikt over een hervorming van de wet Laruelle. De aangepaste wettekst ligt nu ter inzage van het publiek voor een evenredigheidsbeoordeling. We lichten toe wat er precies zou wijzigen in de wet Laruelle. En we tonen hoe die wijziging meer mogelijkheden biedt voor architecten.

De wet Laruelle die in 2006 werd gestemd, legt specifieke regels op rond architectenvennootschappen. Ze maakt het voor jou als architect mogelijk om je beroepsaansprakelijkheid te beperken tot je vennootschap. Dat houdt in dat je persoonlijk vermogen niet meer in gevaar komt als het fout loopt. Er zijn wel enkele beperkingen in de wet vastgelegd, zodat de controle van een Laruelle-vennootschap zeker in handen van architecten blijft en er geen anderen – zonder kennis van architectuur – via een Laruelle-vennootschap architectuuropdrachten zouden kunnen uitvoeren.

Maar door de beperkingen in de wet stond de ondernemersvrijheid onder druk en was er fiscale discriminatie van architecten. Daar wilde NAV iets aan doen. Daarom gingen we twee jaar geleden op basis van een door NAV uitgewerkt voorstel, samen met de andere architectenverenigingen in overleg met het kabinet. Ons doel was om de wet te hervormen zodat architecten niet langer beperkt zijn in hun ondernemersvrijheid en niet langer fiscaal worden gediscrimineerd. Tegelijk wilden we er wel over waken dat architecten de Laruelle-vennootschap blijven controleren.

Welke wijzigingen zijn er nu op til?

In het wetsvoorstel dat nu op tafel ligt, zijn enkele belangrijke wijzigingen opgenomen die meer mogelijkheden bieden voor architecten.

Lees ze op de site van NAV.

Tags: