Pharma.be publiceerde persbericht over Gendergelijkheid in innovatieve farmasector

9 mrt. 2023

gendergelijkheidPharma.be.png

Op woensdag 8 maart 2023 vierden we Internationale Vrouwendag.

Op deze dag staan vrouwen over de hele wereld centraal en vieren we wat vrouwen al hebben bereikt, maar strijden we ook nog steeds voor gelijkwaardigheid.

pharma.be publiceerde daarom de meest recente cijfers die bevestigen dat gendergelijkheid een feit is in de Belgische innovatieve farmasector.

De enquête die in februari jl. door pharma.be georganiseerd werd en waaraan 54 leden meewerkten, toont aan dat 49 % van de werknemers vrouw zijn. Dit percentage ligt zelfs 25% hoger in Onderzoek & Ontwikkeling.

De enquête geeft de volgende resultaten:

% vrouwen in farma: 49 %

% vrouwen in farma management: 49 %

% vrouwen in farma board: 44 %

% vrouwen in onderzoek en ontwikkeling: 74 %

% vrouwen in productie: 40 %

Ook de Raad van Bestuur van pharma.be heef een mooie genderbalans. pharma.be geeft ook de persoonlijke ervaringen en/of het advies van vrouwelijke boardleden mee op deze dag voor de vrouwen.

Tags: