Dossier paritair comité eventsector in een stroomversnelling

2 nov. 2022

paritair comité_november 2022 b-esa.JPG

Het eigen paritair comité voor de eventsector komt dichterbij! B-ESA gaf aan dat het dus tijd was om na te denken over de concrete invulling van de CAO's. Dat doen ze samen met de bedrijven uit de sector.Samen met Deloitte heeft de Werkgroep Paritair Comité - die van BESA naar de Event Confederation is verhuisd - zwart op wit aangetoond dat hun confederatie representatief is voor de eventsector. Dankzij de leden vertegenwoordigt B-ESA samen met de Event Confederation bijna 1.000 bedrijven in de eventsector, meer dan voldoende om voor de overheid respresentatief te zijn voor de sector.

Het is noodzakelijk om aanvaard te worden als een werkgeversorganisatie om überhaupt een eigen PC aan te kunnen vragen. Daarvoor moet je eerst de representativiteit bewijzen van jouw organisatie voor de sector waarbinnen je actief bent. Dat is één van de redenen waarom ze er zo op blijven hameren dat het belangrijk is om lid te worden van één van de eventfederaties die zijn aangesloten bij de Event Confederation.

Hun aanvraag voor een eigen paritair comité is dus terecht en wordt nu ook als dusdanig aanvaard.

Lees er hier meer over op de website van BESA, Belgian Event Supplier Association.

Photo by Dylan Gillis on Unsplash

Tags: