Over Workshop 'Vergaderingen leiden en creatief laten verlopen'

Workshop 'Vergaderingen leiden en creatief laten verlopen'

Moet jij regelmatig een vergadering leiden? Een bestuursvergadering voorzitten, teammeeting voorbereiden, werkgroep faciliteren, ...? 

Vergaderen is vaak een frustratiepunt. Verkeerde aanpak, steeds dezelfde methode of te weinig op de groep gericht. Maar het kan anders.

In deze opleiding leer je om creatiever te vergaderen. Teamgerichte vergaderingen, visueel sterke vergaderingen of speelse vormen. Meer plezier en creativiteit in het vergaderen betekent voor jou en jouw bestuur tijdswinst, betere resultaten en minder frustratie. Uiteraard testen we tijdens de opleiding zelf een aantal creatieve en speelse vergadervormen. 

Na deze workshop kan je als deelnemer:

  • de doelstelling van een vergadering goed inschatten
  • de betrokkenheid van alle deelnemers verhogen
  • creatieve vergadervormen toepassen
  • de rol als voorzitter van een vergadering op een professionele en creatieve wijze vervullen.

Inhoud van de workshop:

  • creatieve vergadervormen ontdekken
  • ontdekken van digitale toepassingen om vlotter en creatiever te vergaderen
  • soorten profielen van deelnemers aan vergaderingen en hoe met hen om te gaan
  • doelstellingen van de vergadering bepalen en de juiste vergadervorm hierop afstemmen.

Interactie staat centraal. De sessie bestaat uit het leren toepassen van technieken, rollenspelen, oefeningen waarbij je inzichten kan toepassen, ...  Er worden zoveel mogelijk interactieve werkvormen gebruikt. 

Lesgever is Ellen Cornelis (Starfish Consultancy). Zij is freelance trainer en heeft jaren ervaring in de profit en non-profit sector binnen HR en communicatie. Interne communicatie inzetten om medewerkers verbonden en betrokken te houden op een gestructureerde en efficiënte manier, is waar ze van houdt. 

De BSAE workshops worden op maat uitgewerkt op de context van ledenorganisaties, beroeps- en sectorfederaties, belangengroepen, …

Praktisch info

Wanneer? Donderdag 23 november 2023, van 09u30 tot 16u30
Waar? Bedrijvencentrum De Punt, Kerkstraat 108, 9050 Gentbrugge

Prijzen?

Dit is iets voor mij! Ik doe mee en schrijf me nu in:

  • 350 euro
  • 295 euro voor leden BSAE en collega's

Prijzen excl. BTW.

Deze opleiding telt mee voor 6 punten voor de CAP-certificatie. Een verenigingsprofessional die 12 punten per jaar behaalt mag zich Certified Association Professional noemen.

Photo by Jason Goodman on Unsplash

Aanmelden

Je kunt je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil mezelf aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
BSAE-leden en collega's € 295,00
niet-BSAE-leden € 350,00

Prijzen exclusief 21% btw.

De algemene voorwaarden voor bijeenkomsten van BSAE zijn van toepassing. 

Problemen om te registreren? Mail josefien@bsae.be.